ابوظبی: امارات عربی کارخانه مونتاژ خودروهای الکتریکی را برنامه ریزی می کند