اسمارت شماره 1 با نسخه برابوس و چهار چرخ محرک 440 اسب بخار برای چین