تسلا تولید باتری را به دلیل قوانین ایالات متحده به Grünheide منتقل می کند