تصاویر و اطلاعاتی در مورد سدان الکتریکی جدید به بیرون درز کرد