رقیب تسلا مدل 3 تا 390 کیلووات در چین شروع به کار می کند