رنو مطالعه جدیدی را بر اساس کانگو E-Tech Electric نشان می دهد