شاسی بلندهای الکتریکی هم اکنون در ایالات متحده آمریکا ساخته می شوند