طبق گزارش‌ها، شورولت در حال برنامه‌ریزی خودروهای سدان کوروت الکتریکی است