طبق یک شبیه سازی، تسلا Cybertruck دارای ضریب درگ 0.39 است.