قیمت بالای انرژی: خودروهای الکتریکی بیشترین ضربه را می‌خورند