مرسدس AMG EQE 53 SUV در حال آزمایش در نوربرگ رینگ گرفتار شد