مرسدس eActros تبدیل به یک کامیون 40 تنی با تریلر می شود