مشکلات تسلا احتمالاً در سال 2022 دیگر قابل حل نخواهد بود