هوندا و ال جی انرژی کارخانه باتری 40 گیگاوات ساعتی در ایالات متحده می سازند