پورشه تایکان توربو اس با رکورد نوردشلایف برای خودروهای الکتریکی