کامیون GenH2 مرسدس بنز: چشم اندازهای جدید در IAA 2022