Zeekr 001 و 009 ابتدا باتری Qilin را از CATL دریافت کنید